Åsbrink, Gustav

Västkusten. Trälleborg-Strömstad med anslutande linjer. Resehandbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad av Gustav Åsbring.

AB Nordiska Bokhandeln.

1920, 211 s med 110 illustrationer, 24 stads- och specialplaner samt 20 linje- och turistledskartor, främre omslag medbundet i klotryggband.

Sveriges Statsbanor.

200,00 kr

I lager