Florman, Arvid Henrik       

Underrättelse om hushållsdjurens wård och skötsel under hälso- och sjukdoms-tillståndet eller anvisning huru hästar, oxar, kor, får och svin skola uppfödas och skötas; samt deras sjukdomar botas. Till allmogens tjenst författad af A. H. Florman.

C.W.K Gleerups förlag

Lund , 1834, (12), 308 s, ou, nőtt skinnryggband med tillskrift.

Hebbe ll, 1925.

750,00 kr

I lager