Jervas, Gunnar    m.fl.         

Terrorismens tid.

SNS förlag.

2003, 235, (1) s, dekorerat förlagsband.

I Terrorismens tid beskrivs terrorismen som samhällsfenomen. Terrorismen sätts också in i ett stormaktspolitiskt sammanhang. Författarna analyserar vad som karaktäriserar dagens terrorism och beskriver hur den bekämpas. Historiska exempel på olika former av terrorism utgör bakgrunden till ett försök att förutse den framtida utvecklingen. Cyber-terrorism, till exempel, kan komma att drabba dagens sårbara samhällen.

150,00 kr

I lager