Lagerquist, Marshall,

Svenska stolar efter holländsk-engelska förebilder. Swedish chairs showing Anglo-Dutch influence.

Röhsska konstslöjdmuseet.

1946, 106 s, ill, 27,5×20 cm, främre omslag medbundet i skinnryggband, exlibris.

Röhsska konstslöjdmuseets publikation.

350,00 kr

I lager