Johansson, Bengt O. H.

Svenska palatset i Konstantinopel.

Almqvist & Wiksell.

Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och adertonhundratalen. 1968, 123 s, ill, häftad med skyddsomslag, with an English summary.

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien, 1.

150,00 kr

I lager