Palmstruch, Johan Wilhelm (red./utgivare)

Svensk botanik, tionde bandet 1-3, häftena N:o 109, 110, 111.

Stockholm 1826–1829, tionde bandet 1-3, häftena N:o 109, 110, 111. innehåller text och planscher för n:o 649-666,, textsidorna är oskurna, ljust original papperomslag

Projektet startades av ryttmästaren Johan Wilhelm Palmstruch och är det första i sitt slag i Sverige. Syftet var att kommentera och illustrera inhemska växter på kall jord. Palmstruch hade fått utbildning i teckning och gravering under sin militära bana. Efter Palmstruchs död övertogs utgivningen av kammarrättsrådet Gustaf Billberg. Billberg tröttnade på projektet och erbjöd akademien att köpa rättigheterna och så skedde också 1822, varefter utgivningen uppdrogs åt Wahlenberg och graveringen avslutades 1836. Då hade sammanlagt 774 kopparstick tillkommit under 36 år. Det sista som tillfördes verket var register och titelblad till band 11 år 1843. Tionde bandet innehållande N. 649 — 720 sammanfattadt  af Göran Wahlenberg

1500,00 kr

I lager