Nordholm, Gösta          

Studier i Skånes äldre ekonomiska geografi. 1-2.

CWK Gleerup.

Del 1,1967, 126, (1) s, häftad, ouppskyren; del 2, kassett med 10 utvikbara kartblad.

Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar, 51.

300,00 kr

I lager