Christoffersson, Olof

Skytts Härad. Kulturhistorisk beskrivning. (3).

Tryckeri AB Allehandas förlag.

1936, 720 s, 3.e upplagan, fotoill, dekorerat klotband, numrerad 237/500.

300,00 kr

I lager