Linné von, Carl

Carl Linnaei skånska resa på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningr uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnadssätt med tillhörige figurer.

C.W.K.Gleerup.

1874, (8), X1, 358, (1) s + karta, 2:a upplagan, ill, båda omslagen medbjudna i klotryggband, några små fuktfläckar på de första sidorna..

Boksamling  utgiven af de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening. 1.  Hulth sid.81.

 

350,00 kr

I lager