Lundahl, Carl (red.)

Pro novitate. Festskrift  utgifven af Svenska bokhandels-medhjälpareföreningen till minne af dess 10-åriga tillvaro. + Pro novitate. Pars secunda. Festskrift utgifven af Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen till minne af dess 25-åriga tillvaro 1888-1913

1898, 220 s, +14 planschblad, ill,  22×14,5 cm, pergament-ryggband  + 1914, 309, (1) s, ill,  27×21,5 cm, båda omslagen medbundna i skinnryggband med övre guldsnitt, båda volymerna med Per Hiertas namnteckning.

900,00 kr

I lager