Österling, Anders         

Preludier.

Albert Bonniers förlag.

1904, (4), 137, (3) s, ou av debutverket, med vinjetter av Ernst Norlind, nött pappband, namnteckningar.

Enligt författaren själv inleddes författarkarriären med dikter skrivna under pseudonym i Malmötidningens veckobilaga; det mesta som imitationer av Ola Hansson, Emil Kleen och K.G- Ossiannilsson. Han angav kontakten med Ernst Norlind som ovärderlig och Österlings första dikter publicerades i publikationen ”Från Skåne” i Norlinds redaktion när Österling var 19 år. Anders Österlings första diktsamling, Preludier (1904), utkom samma år som han blev student, och väckte uppmärksamhet genom en yppig, romantiserande formgivning, ett rikt stämningsliv och en skönhetslängtan som gärna lyfte sig till hymnens tongångar.

300,00 kr

I lager