Wahlund, Per Erik

Osed och ordsed. Det är 1234 oemotsägliga ordspråk och kärnfulla talesätt, hämtade ur sal. Hr Christopher L. Grubbs Penu proverbiale och här ånyo återgivna med förklaringar, kommentarer, ordlista samt andra gagneliga bihang.

Natur och Kultur.

1968, 207 s, klotband med skyddsomslag.

100,00 kr

I lager