Taube, Evert.

Och skulle det vara så. Ballader och visor.

Bonniers.

1959, 40, (3)  s, ou,  ill, främre omslag medbundet i klotryggband inget skyddsoms

100,00 kr

I lager