Fischerström, Johan

Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt lexicon, i swenska hushållningen och naturläran.Tredje delen.

Stockholm, Tryckt i Kumblinska tryckeriet  1781, 515 s + 3 utvikbara planscher, skinnryggband, 1 volym.

Hebbe 102, Krok sid. 188

900,00 kr

I lager