Fischerström, Johan

Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt lexicon, i swenska hushållningen och naturläran.Första och andra delen.

Stockholm, Tryckt i Kumblinska tryckeriet, första delen 1779, XVl, 773, (29) s + 5 utvikbara planscher 10 objekt; Andra delen 1780, 504, (28) s + 6 utvikbara planscher med 11 objekt, fuktrand på de första 16 sidorna, uniforma skinnryggband, med namnteckning i första delen  på pärmens insida samt mindre skada i övre kapitäl, 2 volymer

Hebbe 102, Krok sid. 188

1750,00 kr

I lager