Hummerhielm, Ragnar, efter författarens frånfälle utgiven av Nils Nilsson Stjernquist

Nordisk folkrättslig litteratur 1900-1939. Bibliographie de droit international des pays du nord 1900-1939.

1942, 266 s, häftad, dedikationsex.

Skrifter utgivna av Svenska institutet för internationell rätt vid Universitetet i Uppsala (Harry Ax:son Iohnson-institutet), 6.

200,00 kr
Lägg i varukorg

I lager