Wennberg, Bo, (red.)                         

Moderna museet. En konstbok från Nationalmuseum.

Ehlins. 

1957, frontespies, 175, (1) s, 18 inklistrade färgplanscher, numrerad specialupplaga 125/250, helt skinnband med inre dentaler och helt gulsnitt. 

Årsbok för Svenska statens konstsamlingar  5.

550,00 kr

I lager