Bergström, Hans - Swahn, Paul          

Minsvepare. Med svenska flottans minsvepare under 100 år.

C. B.Marinlitteratur AB.

1996, 289 s, ill, förlagsband need skyddsomslag.

Ur ett rikligt material har vaskats fram en mängd spännande händelser. De belyser den riskfyllda och farliga minröjningsverksamheten som blev följden av två världskrig. Det är främst minsvepning och röjning i allvarstider som här får sin beskrivning, men det ingår också lättsammare historier förknippade med minsvepare. Även den fredstida utbildningen är belyst liksom verksamheten som stödfartyg åt fisket. Därutöver redovisas historiken över minsveparna och materielens utveckling som ett uppslagsverk, samt tabeller och ritningar, för den vetgirige. I tabellverket finns 181 minsvepare redovisade.

225,00 kr

I lager