Pontoppidan, Erik

Menoza, en asiatisk prints, som reste werlden omkring, för at söka christna, i synnerhet uti Indien, Spanien, Italien, Frankrike, Engeland, Holland, Tyskland och Dannemark, men fant litet af thet han sökte. En skrift, som innehåller then naturliga, så wäl som then uppenbarade religionens oryggeliga grunder, samt uptäcker the flesta christnas uti lära och lefwerne känbara afwägar. Ifrån danska språket öfwersatt. 1-3.

Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, på dess bekostnad.

Del 1. Wästerås, 1771, XVl, 326, (2) s; Del 2. Wästerås, 1772, (6), 312, (2); Wästerås, 1773, (6), 447, (3) s, samtida nött skinnryggband med 3 delar bundna i en volym.

1200,00 kr

I lager