Thorburn, Uno

Med Fidra på världsomsegling. Med förord av Sune Tamm.

Albert Bonniers förlag,

1938, 215 s+1 utvikbara kartor 82 planschsidor, ill, i förlagets skinnryggband med övre guldsnitt

Fidra-expeditionen startade september 1920 seglade jorden runt västerut. Återkom till Karlskrona efter 2 år och 42622 nautiska mil. Författare ingick i besättningen. Fidra var en  med hjälpmotor försedd  2-mastad segelyacht. Besättningen rönte stor uppskattning för gott sjömanskap, uthållighet och mod.

150,00 kr

I lager