Janson, S. - Lundberg, E. B. (red.)

Med arkeologen Sverige runt. (2).

Forum.

1980, 366 s, andra omarbetade och utökade upplagan, ill, dekorerat förlagsband.

När?Var?Hur? serien.

150,00 kr

I lager