Strömberg, Edvard

Latin för alla.

Gleerups.

1954, 141, (3) s, 3.je upplagan, häftad.

Latinet är både språk och kulturhistoria. Det har satt många spår i andra europeiska språk och alldeles påtagligt i det moderna informationssamhället, där praktiskt taget alla nya termer går tillbaka till latinska ordstammar.

 

150,00 kr

I lager