Palmgren, Georg      

Lantmäteri i Norrbotten. En skrift om lantmäteri i Norrbotten utgiven med anledning av Norrbottens läns lantmäteriförenings 120-årsjubileum.

Föreningen Norrbottens lantmäterimuseum.

1996, 376 s, ill, tillskrift, häftad, tillskrift.

Norrbottens läns lantmäteriförening bildades år 1873. Inför 120-årsjubileet år 1993 beslöt föreningen att tillsammans med museiföreningen utge en minnesskrift. För att framhålla att skriften inte enbart handlar om det statliga lantmäteriet utan även belyser det arbete som utförts av kartografer, stadsingenjörer och justerare m.fl, valdes titeln ”Lantmäteri i Norrbotten”.

150,00 kr
Lägg i varukorg

I lager