Anonym.

Kyrko-handbok, hwaruti stadgas, huru gudstjensten i swenska församlingar skall behandlas öfwersedd, förbättrad och tillökt, samt med kongl. maj:ts nådiga bifall af rikets ständer antagen wid riksdagen i Stockholm år 1809. 

Norrköping, Ad. Fr. Raams enka, 1811, (08) , 144 s, handskriven lapp infäst med knappnål, helt skinnband med Carl Xlll pärmstämpel både på främre- och bakre pärmen.

1200,00 kr

I lager