Enckell, Pehr H.,         

Kräftdjur.

Bokförlaget  Signum.

1980, (8), 685 s, ill, dekorerat förlagsband, namnteckning. 

Fältfauna  I denna bok hittar du Nordens kräftdjur, både de som lever på land, i sötvatten och i saltvatten. Det finns svartvita illustrationer på de artskiljande delarna av djuren. Boken har ambitionen att ta med alla arter eller släkten av kräftdjur i Norden. Eftersom man hela tiden hittar nya arter, kan man inte vara säker på att en några år gammal bok är heltäckande. Kräftdjur är alltså relativt heltäckande. För att kunna artbestämma rätt behöver man lära sig vad olika delar på organismen heter. Dessutom behöver man ofta mikroskop för att urskilja de delar som skiljer olika arter åt.

350,00 kr

I lager