Ulfeldt, Jacob

Korte Udtog af den danske Historie, fra det Aar 1333. til Aar 1559., eller fra Kong Waldemar den Fierde til Kong Friderich den Anden,  Af Latin paa Dansk oversat ved Casper Peter Rothe.

Kiöbenhavn, trykt paa Authoris Bekostning 1752, (12), 60 s + 1 utvikbar tabell samt 6 gravyrer, brunfläckig,  nött skinnryggband, tillskrift.

Ehr.-Mü Vlll/sid 363. Se Aarsbog for Bogvenner MCMXX (4:e års.) s. 143 ff om Dansk Vignetkunst i det 18. Aahundradet där G. de Lode och P. Cramer omtalas bl.a. på sidorna 154 och 159-160. En cramer-vingett avbildad i denna bog.

4500,00 kr
Lägg i varukorg

I lager