Lagerbring, Sven      

Kongl. rådets, general guvernörens och fält-marskalkens, gref Rutger von Aschebergs lefwerne, efter trowärdiga och tillförlåteliga handlingar, uppsatt och utgifwit af Swen Lagerbring … 

Tryckt hos prof. dokt. Joh. Lundblad, och på desz förlag.

Lund, 1805, (8), 296 s    (saknar registret om 16 s), andra upplagan, en avbildning av mynt, modernt pappband med bläckmarkering på titelbladet.

Under Karl X Gustavs polska och danska krig var han regementschef, och deltog i slaget vid Konitz 1656 och tåget över Stora bält 1658. Efter sina insatser i slaget vid Konitz belönades han av Karl X med kungens egen värja, ett präktigt skärp, en värdefull guldkedja och ett gods i Preussen. 1678 utnämndes Aschenberg till fältmarskalk över hela den svenska hären.    Setterwall  4556 

550,00 kr
Lägg i varukorg

I lager