Hermelin, Olof                  

Hecatompolis Suionum. Svenskarnas hundra städer. Översättning av Tore Wretö, latinsk textetablering av Bengt E. Thomasson, kommentar av Hans Helander.

Atlantis.

2010, 274 s, ou, ill, förlagsband mes skyddsomslag.

Olof Hermelin (1658-1709?) gjorde en vacker karriär i Stormaktstidens Sverige, som professor och ämbetsman vid det kungliga kansliet. I sin ungdom arbetade han på en latinsk diktsamling med titeln Hecatompolis Suionum, ”Sveriges hundra städer”, där han besjöng sin tids svenska städer, från Ystad till Torneå och från Marstrand till Nyen Skans vid Finska viken. Ansvarsfulla uppdrag och till sist det Stora Nordiska kriget hindrade skalden att ge ut sitt verk, och det kommer nu i tryck för första gången, efter mer än 300 år. 

150,00 kr
Lägg i varukorg

I lager