Almström, Per Olof                 

Handelsvaru-kännedom eller underrättelse om de förnämsta handels-artiklars ursprung, produktionsställen och beståndsdelar, samt kännetecken på deras godhet, äfvensom om de förfalskningar och förskämningar hvilka de äro underkastade, jemte medlen att upptäcka de förra och förekomma eller afhjelpa de sednare genom behörig undersökning, förvaring och behandling : en handbok för så väl dem som egnat sig åt handeln som för hvar och en hvilken bör, eller önskar, äga kännedom om handelsvaror och kunna bedömma deras godhet.

Tryckt hos P. G. Berg.

Stockholm, 1845, (4) s, 610, (2) s, skinnryggband med skador på ryggens titelfält, exlibris.

1000,00 kr

I lager