Werner, Gösta                                

Gösta Werner. Bilder till Evert Taubes visor.

Gallerie Aix

1989, 51 s, + två osignerade originallitografier av Gösta Werner., häftad med transprant skyddsomslag i kassett.

Årsskrift Evert Taube-sällskapet, 1990.

300,00 kr

I lager