Howell, Signe - Melhuus, Marit (red.)            

Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.

Ad Notam Gyldendal.

Oslo, 1994, 551 s, ill, dekorerat förlagsband.

Boken visar hur antropologiska teorier och metoder försöker förstå och beskriva de olika livsvärlden människor skapar. Att förstå egna och andras uppfattningar om vad som utgör en meningsfull ram för mänskligt uttryck, i olika delar av världen. Stilla havet, Afrika, Amerika, Asien och Europa har behandlats av artikelförfattare, helst norska och skandinaviska socialantropologer. Rikta mot studenter och andra med ett särskilt intresse för ämnet. Med bibliografi.

350,00 kr
Lägg i varukorg

I lager