Hammar, Hugo               

Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska compagniets flotta.

Wezäta Göteborg.

1931, 1 plansch, 101 s + 15 utvikbara planscher, häftad.

Vid 200-års minnesfesten av Swenska Ost-indiska compagniets stiftelse och i samband därmed vid Götaverken företagen sjösättning av det sjätte vid varvet för Aktebolaget Svenska Ostasiatiska kompaniets räkning byggda fartyget, som av fru Alice Wallenberg tilldelades namnet ”Peiping” tillägnad bankdirektör och fru K. A. Wallenberg i tacksam beundran för det storslagna sätt på vilket de fullföljt direktörernas i Swenska Ost-indiska compagniets traditioner att understödja vetenskaplig forskning.

 

500,00 kr

I lager