Norberg, Erik (red.)             

Fäderneslandets försvar. Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1796-1996.

Atlantis.

1996, 405, (2) s, ill, förlagsband med skyddsomslag.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) är en fristående icke-statlig institution, vars syfte är att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet. Akademiens motto är: Fäderneslandets försvar.

150,00 kr
Lägg i varukorg

I lager