Mortimer, Favell Lee,         

Europas länder och folk,beskrifna för ungdomen, med berättelser och talrika afbildningar.

P. Palmqvists förlag.

Stockholm 1866, utvikbar karta, plansch, Vl, 411, (1) s, ill, lagningar på sid 47-50, inlagan något fläckig, dekorerat skinnryggband,med namnteckningar på pärmarnas insidor.

150,00 kr

I lager