Sörlin, Sverker

Europas idéhistoria. 1492-1918. Världens ordning.

Natur och Kultur.

2004, 771 s + 32 planschsidor, 2:ra tryckningen, ill, förlagsband med skyddsomslag.

Världens ordning ingår i fembandsverket Europas idéhistoria. Den första volymen, Världens ordning, sätter fokus på Naturen. Vi får möta de centrala gestalterna i vetenskapshistorien: Galileo, Newton, Descartes, Buffon, Linné och naturligtvis Darwin.

175,00 kr

I lager