Försvarets krigshistoriska avdelning.

Det spanska inbördeskriget. 1-2.

Militärlitteraturföreningens förlag.

Del 1.1938, 415 s + 30 utvikbara skisser bak i boken samt 11 i texten, ill; del 2. 1942, 434 s + 17 utvikbara skisser bak i boken samt 3 i texten,, ill, främre omslagen medbundna i skinnryggband, namnteckning.

Del 1 är Militärlitteraturföreningen N:r 182.

600,00 kr

I lager