Engman, Max (red./utgivare)          

Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar

Svenska litteratursällskapet i Finland.

Helsingfors, 2003, 376 s, ill, förlagsband med skyddsomslag.

Dagligt liv i S:t Petersburg är en samling ögonvittnesskildringar från 1800-talet och början av 1900-talet av Finlands kontakter med och finländarnas liv i S:t Petersburg, »Finlands näst största stad«. Personhistoriska dokument och tidningsartiklar belyser finländarnas liv i storstadens myller samt den mångskiftande handeln i dess omland.            Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland,  653.

150,00 kr

I lager