Silfverstolpe, Gunnar Mascoll             

Bokbindare i Stockholm 1630-1930. Festskrift på uppdrag av Bokbindare-mästare-föreningen i Stockholm.

P. A. Norstedt & Söners förlag.

1930, 242 s+24 planschblad, med rättelseblad, 31×22 cm, skinnryggband med främre och nedre snitt oskurna, namnteckning..

600,00 kr

I lager