Köppen, Daniel Joachim (Wulf, H. F. (översättare)

Bibeln, et werk af gudomlig wishet; af Daniel Joachim Köppen. … Öfwersättning af H.F. Wulf. … 

Strengnäs, tryckt hos lect. A.J. Segerstedt. Del 1:1, 1799, XXVlll, (4), 382 s; 1.2, (2), 383-814 s; Del 2:1, (2), LXXlV, 1061, (18) s,  2 skinnryggband som inte är uniforma men hyggligt lika, namnteckningar, 2 volymer

 

1100,00 kr
Lägg i varukorg

I lager