Wickenberg, Gabriel

Beskrifningar med situations och planteckningar öfver gästgifvaregårdarne och nogodt annat märckvärdigt däromkring uti Blekingen upprättade in januario, februario, martio och aprili, år 1793 / originaltexten har transkriberats av Sigfrid Leander.

Blekinge läns hushållningssällskap.

1974, opaginerad (65) s, 16 kartblad, ill, 23×32 cm, häftad med litet jack på främre omslag

200,00 kr
Lägg i varukorg

I lager