Riddersporre, Bim, 

Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom.

Institutionen för psykologi , Lund.

Akademisk avhandling (Dissertation), 2003, 208 s, häftad.

Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. Tio familjer med nyfödda barn med Downs syndrom följs genom regelbundna hembesök under det första året med barnet.

150,00 kr
Lägg i varukorg

I lager