Törngren, Joh.

Artillerie theorie cours, till nyttjande vid föreläsningarna för landt-cadetterne vid kongl. Krigs-academien på Carlberg. På hög befallning utgifven. I-IV.

Stockholm tryckt hos  Johan Pehr Lindh, 1794-95, (16), 127, (1) s, 1 utvikbar graverad plansch;    (18),110, (35), 111-161, (2) s, 4 utvikbara tryckta tabeller, 1 utvikbar graverad plansch;   (8), 175, (1) s, 5 utvikbara graverade planscher;  (8), 251, (1) s, 4 utvikbara graverade planscher, del 1-3 i skinnryggband med noteringar på försättsbladet, del 4 i skinnryggband snarlikt tidigare delarna med fuktskador i bakre delen av boken bli. a. planscherna samt namnteckning, del 1-3 i en volym samt del 4 med nummer på ryggen 1 volym.

2500,00 kr

I lager