Gregers Antikvariat grundades 1981 i Hörby. Sedan 1988 finns vi i Malmö. Vi, är jag Greger Antoft och hustrun Gunnel, som 1994 gick in som delägare och medarbetare i företaget. Sedan oktober 2015 har vi inte längre öppen butik ut finns på internet. Vi är medlemmar i SVAF/ILAB.

Jag har en akademisk bakgrund och jobbade under 15 år i grundskolans högstadie. Gunnel är utbildad till och har jobbat som röntgensjuksköterska.

Att få syssla med böcker är för oss både ett yrke och fritidsintresse.

Jag tar mestadels hand om värdering, inköp, katalogisering och bokmässor och Gunnel sköter den administrativa delen och kontakterna med kunderna på nätet.