Förteckningar över några i katalogen citerade referensverk och använda förkortningar:
Aberstein, S. Bibliografia Gothoburgensis. Göteborg, 1922-25 (Aberstein)
Aberstein, S. & Tiselius C. A. Göteborg och Bohuslän i litteratur, karta och bild. Göteborg, 1924-34 (Aberstein-Tiselius)
Achen, Sven Tito – Rostock, Ole. Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969.. Christiansfeld 1971. (Achen & Rostock).
Afzelius, Nils, färdigställd av Eva Andersson. Selma Lagerlöfs bibliografi originalskrifter.. Stockholm 1975 (Afzelius-Andersson).
Almquist, Joh. Ax. Sveriges bibliografiska litteratur förtecknad.. Stockholm 1904-1912 (Almquist).
Bengtsson, Lars. Bildbibliografi över Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010.. Falköping 2012 (Bengtsson)
Bratt, Ingar. Barnböcker utgivna i Sverige 1890-99. En kommenterad bibliografi. Lund 1996 (Bratt)
Bring, Samuel. Svenskt boklexikon 1700-1829. Riksdagshandlingar.. Uppsala 1961. (Bring Rdh)
Bring, Samuel E. Itineraria svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950.. Uppsala 1954. (Itineraria svecana)
Bygdén, Leonard. Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. (Faksimilutgåva). Stockholm 1974. (Bygdén)
Cappelin, C. Hvar finns Skåne beskrifvet?. Helsingborg 1909. (Capp.)
Dal, Björn. Sveriges zoologiska litteratur. En berättande översikt om svenska zoologer och deras tryckta verk 1483-1920. Kjuge 1996. (Dal)
Ehrencron, H.-Müller.Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. I-lXKöbenhavn 1924-1932.(Ehr.-Mü)
Hebbe, P.M.  Den svenska lantbrukslitteraturen 1. Från äldsta tid t.o.m. år 1800. Uppsala 1939. (Hebbe 1)
Hebbe, P. M. Den svenska lantbrukslitteraturen 2. från 1801-1850. Stockholm 1945. (Hebbe 2)
Hellichius, Jarl. En presentation Allhems förlag. Bibliografi.. Malmö 1986. (Hellichius).
Klingberg – Bratt. Barnböcker utgivna i Sverige 1840-89. 1-3. En kommenterad bibliografi. Lund 1988. (Klingberg-Bratt)
Lidén, Joh. Henr. Catalogus disputationum 1-3.. Upsaliae 1778-1779. (Lidén)
Linnström, Hjalmar. Svenskt boklexikon åren 1830-1865. 1-2.. Stockholm 1883-84. (Linnström)
Lundwall, Sam. J. Bibliografi över Science fiction & fantasy 1741-1973.. Vänersborg 1974. (Lundwall 1)
Lundwall, Sam. J. Bibliografi över Science fiction & fantasy 1974-1983.. Vänersborg 1985. (Lundwall 2)
Lundstedt, Bernhard.  Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. 1-3.  Stockholm 1969. (Lundstedt).
McIlvaine-Sherby-Heineman. P. G. Wodehouse. A comprehensive bibliography and checklist.. Detroit 1990. (MSH)
Ranius, Allan. Litteratur om Linköping. Linköping 1979. (Ranius)
Sallander, Hans. Bibliotheca Walleriana 1-2. A catalogue ot the Erik Waller collection.. Stockholm 1955 (Waller)
Setterwall, Kristian. Svensk historisk bibliografi 1771-1874.. Uppsala 1937 (Setterwall 1.)
Setterwall, Kristian. Svensk historisk bibliografi 1875-1900.. Stockholm 1907. (Setterwall 2)
Setterwall, Kristian. Svensk historisk bibliografi 1901-1920.. Uppsala 1923. (Setterwall 3)
Warmholtz, Carl Gust. Bibliotheca historica. Sveo-Gothia.. Roenkilde og Bagger, Köbenhavn 1966-68. (Warmholtz).
Willers, Uno. Svensk sjöhistorisk litteratur 1800-1943.. Lund 1956, (Willers).
Wingren, G.  Svensk dramatisk litteratur under åren 1840-1913. Bibliografisk förteckning.. Uppsala 1914. (Wingren)
Zetterlund, Rune. Bibliografiska anteckningar om August Strindberg.. New York, Burt Franklin, 1968. Nytryck av originalupplagan som utkom 1913 (Zetterlund).